Klasseficering af endlers

Klasserne inddeles ofte i tre – N, P og K.

Det er ikke nogen egentlig videnskabelig inddeling, men den blev indført af ophavsmanden til EndlersRus, og er siden hen blevet adopteret af mange.

N – Er Endlers hvis afstamning beviseligt kan føres tilbage til fangststederne i Mellemamerika. (Altså. du skal kunne spore dine fisk gennem opdrætterne tilbage til hvor fisken er fanget). Det bliver svært om få år, når de har været i hobbyen lidt længere. Jeg mener at AdrianHD på et tidspunkt lavede et system, hvor man kunne registrere sin stamme på Endlers USA, sådan at han har styr på hvem han har solgt til, og hvis man så har købt af dem eller andre der er registrerede, kan man selv blive registreret med sin klasse N stamme.

P – Fisk, der har ukendt oprindelse, men som på alle måder ligner og opfører sig som Endlers. (Altså i virkeligheden Endlers, der ikke kan føres tilbage til fangst stedet. Om få år vil langt hovedparten af de Endlers folk har, vel være klasse P)

K – En hvilken som helst form for hybrid, der indeholder Endlers gener.